Tutumie Ujumbe
Namba za Simu/Barua Pepe:
ORODHA YA VITENGO/SEHEMU NA VITUO VYA MAGEREZA TANZANIA BARA
MAWASILIANO YA SIMU NA E-MAIL
S/N JINA LA KITENGO/KITUO NAMBA E-MAIL ADDRESS
1 Kamishna Jenerali wa Magereza 0737877545 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Kamishna wa Sheria na Uendeshaji wa Magereza 0737877546 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Kamishna wa Huduma za Urekebu 0737877547 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Kamishna wa Utawala na Usimamizi wa Rasilimali watu 0737877548 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Kamishna wa Fedha na Mipango 0737877549 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Mkuu wa sehemu ya Huduma za Mahabusu 0737877550  
7 Mkuu wa sehemu ya Viwanda Vidogo Vidogo 0737877551 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Mkuu wa Kitengo cha Shirika la Magereza 0737877552 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Mkuu wa Kitengo cha Ukaguzi wa Nje 0737877553  
10 Mkuu wa sehemu ya Ujenzi na Miundo mbinu ya Magereza 0737877554 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Mkuu wa sehemu ya Utawala 0737877555 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Mkuu wa sehemu ya Kilimo, Mifugo na Mazingira 0737877556 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 Mkuu wa sehemu ya Mipango na Bajeti 0737877557 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 Mkuu wa sehemu ya Takwimu na Utafiti 0737877558 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 Mkuu wa sehemu ya Mawasiliano na usafirishaji 0737877559 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16 Mkuu wa sehemu ya Sheria na Usalama Magerezani 0737877560 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17 Mkuu wa Kitengo cha Ukaguzi 0737877561  
18 Mkuu wa sehemu ya Huduma za Parole 0737877562 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19 Mkuu wa sehemu ya Usimamizi wa Rasilimali watu 0737877563 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20 Mkuu wa Kitengo cha Mafunzo 0737877564 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
21 Mkuu wa sehemu ya Teknolojia ya Habari na Mawasiliano 0737877565 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
22 Mkuu wa sehemu ya Huduma za Afya 0737877566 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
23 Mkuu wa sehemu ya Fedha na Uhasibu 0737877567 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
24 Mhasibu Mkuu wa Jeshi 0737877568  
25 Meneja wa TPS SACCOS 0737877569 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
26 Mkuu wa Kitengo cha Ukaguzi wa Ndani 0737877570 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
27 Mkuu wa Huduma za Wafungwa 0737877571  
28 Mkuu wa Kitengo cha Usalama 0737877572  
29 Msemaji Mkuu wa Jeshi 0737877573 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
30 Mkuu wa sehemu ya Huduma za Wafungwa 0737877574 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
31 Mkuu wa Kitengo cha Intelijensia na Operesheni 0737877575  
32 Mkuu wa sehemu ya Ununuzi na Ugavi 0737877576 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
33 Mkuu wa Shule Bwawani Sekondari 0737877577 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
34 Mkuu wa Kikosi Maalum Ukonga 0737877578 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
35 Mkuu wa Chuo cha Taaluma ya Urekebishaji Ukonga 0737877579 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
36 Mkuu wa chuo KPF Morogoro 0737877580 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
37 Mkuu wa Chuo cha Ufundi Ruanda Mbeya 0737877581 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
38 Mkuu wa Magereza wa Mkoa wa Mtwara 0737877582 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
39 Afisa Mnadhimu wa Magereza (M) Mtwara 0737877583  
40 Mkuu wa Gereza Lilungu 0737877584 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
41 Mkuu wa Gereza Newala 0737877585  
42 Mkuu wa Gereza Masasi 0737877586  
43 Mkuu wa Gereza Chumvi 0737877587  
44 Mkuu wa Gereza Namajani 0737877588  
45 Mkuu wa Magereza wa Mkoa wa Kagera 0737877589 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
46 Afisa Mnadhimu wa Magereza (M) Kagera 0737877590  
47 Mkuu wa Gereza Kitengule 0737877591  
48 Mkuu wa Gereza Bukoba 0737877592  
49 Mkuu wa Gereza Biharamulo 0737877593  
50 Mkuu wa Gereza Ngara 0737877594  
51 Mkuu wa Gereza Rwamurumba 0737877595  
52 Mkuu wa Gereza Kayanga 0737877596  
53 Mkuu wa Gereza Muleba 0737877597  
54 Mkuu wa Gereza Rusumo 0737877598  
55 Mkuu wa Gereza la Vijana Mwisa 0737877599  
56 Mkuu wa Magereza wa Mkoa wa Tanga 0737877600 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
57 Afisa Mnadhimu wa Magereza (M) Tanga 0737877601  
58 Mkuu wa Gereza Maweni 0737877602 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
59 Mkuu wa Gereza Mahabusu Tanga 0737877603  
60 Mkuu wa Gereza Pangani 0737877604  
61 Mkuu wa Gereza Lushoto 0737877605  
62 Mkuu wa Gereza Korogwe 0737877606  
63 Mkuu wa Gereza Handeni 0737877607  
64 Mkuu wa Gereza Kwamngumi 0737877608  
65 Mkuu wa Gereza Mng'aro 0737877609  
66 Mkuu wa Magereza wa Mkoa wa Geita 0737877610 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
67 Afisa Mnadhimu wa Magereza (M) Geita 0737877611  
68 Mkuu wa Gereza Geita 0737877612  
69 Mkuu wa Gereza Butundwe 0737877613  
70 Mkuu wa Gereza Chato 0737877614  
71 Mkuu wa Gereza Kanegele 0737877615  
72 Mkuu wa Magereza wa Mkoa wa Mara 0737877616 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
73 Afisa Mnadhimu wa Magereza (M) Mara 0737877617  
74 Mkuu wa Gereza Musoma 0737877618  
75 Mkuu wa Gereza Tarime 0737877619  
76 Mkuu wa Gereza Kiabakari 0737877620  
77 Mkuu wa Gereza Mugumu 0737877621  
78 Mkuu wa Gereza Mahabusu Mugumu 0737877622  
79 Mkuu wa Gereza Mahabusu Bunda 0737877623  
80 Mkuu wa Magereza wa Mkoa wa Katavi 0737877624 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
81 Afisa Mnadhimu wa Magereza (M) Katavi 0737877625  
82 Mkuu wa Gereza Mahabusu Mpanda 0737877626  
83 Mkuu wa Gereza Kalilankulukulu 0737877627  
84 Mkuu wa Magereza wa Mkoa wa Tabora 0737877628 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
85 Afisa Mnadhimu wa Magereza (M) Tabora 0737877629  
86 Mkuu wa Gereza Kuu Uyui 0737877630 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
87 Mkuu wa Gereza Mahabusu Tabora 0737877631  
88 Mkuu wa Gereza Kilimo Urambo 0737877632  
89 Mkuu wa Gereza Mahabusu Urambo 0737877633  
90 Mkuu wa Gereza Nzega 0737877634  
91 Mkuu wa Gereza Igunga 0737877635  
92 Mkuu wa Magereza wa Mkoa wa Mbeya 0737877636 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
93 Afisa Mnadhimu wa Magereza (M) Mbeya 0737877637  
94 Mkuu wa Gereza Songwe 0737877638  
95 Mkuu wa Gereza Ruanda 0737877639 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
96 Mkuu wa Gereza Tukuyu 0737877640  
97 Mkuu wa Gereza Mbarali 0737877641  
98 Mkuu wa Gereza Kyela 0737877642  
99 Mkuu wa Magereza wa Mkoa wa Arusha 0737877643 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
100 Afisa Mnadhimu wa Magereza (M) Arusha 0737877644  
101 Mkuu wa Gereza Kuu Arusha 0737877645 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
102 Mkuu wa Gereza Loliondo 0737877646  
103 Mkuu wa Gereza Mang'ola 0737877647  
104 Mkuu wa Magereza wa Mkoa wa Morogoro 0737877648 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
105 Afisa Mnadhimu wa Magereza (M) Morogoro 0737877649  
106 Mkuu wa Gereza Mtego wa Simba 0737877650  
107 Mkuu wa Gereza Mkono wa Mara 0737877651  
108 Mkuu wa Gereza la Wanawake Kingolwira 0737877652  
109 Mkuu wa Gereza Mahabusu Morogoro 0737877653  
110 Mkuu wa Gereza Mahenge 0737877654  
111 Mkuu wa Gereza Kilosa 0737877655  
112 Mkuu wa Gereza Idete 0737877656  
113 Mkuu wa Gereza Wami Kuu 0737877657  
114 Mkuu wa Gereza Wami Vijana 0737877658  
115 Mkuu wa Gereza Kihonda 0737877659  
116 Mkuu wa Gereza Kiberege 0737877660  
117 Mkuu wa Magereza wa Mkoa wa Dodoma 0737877661 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
118 Afisa Mnadhimu wa Magereza (M) Dodoma 0737877662  
119 Mkuu wa Gereza Kuu Isanga 0737877663 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
120 Mkuu wa Gereza Kongwa 0737877664  
121 Mkuu wa Gereza Kondoa 0737877665  
122 Mkuu wa Gereza King'ang'a 0737877666  
123 Mkuu wa Gereza Msalato 0737877667  
124 Mkuu wa Gereza Mpwapwa 0737877668  
125 Mkuu wa Magereza wa Mkoa wa Ruvuma 0737877669 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
126 Afisa Mnadhimu wa Magereza (M) Ruvuma 0737877670  
127 Mkuu wa Gereza Kitai 0737877671  
128 Mkuu wa Gereza Songea 0737877672  
129 Mkuu wa Gereza Tunduru 0737877673  
130 Mkuu wa Gereza Mkwaya 0737877674  
131 Mkuu wa Gereza Majimaji 0737877675  
132 Mkuu wa Gereza Mbinga 0737877676  
133 Mkuu wa Magereza wa Mkoa wa Lindi 0737877677 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
134 Afisa Mnadhimu wa Magereza (M) Lindi 0737877678  
135 Mkuu wa Gereza Lindi 0737877679  
136 Mkuu wa Gereza Nachingwea 0737877680  
137 Mkuu wa Gereza Kilwa 0737877681  
138 Mkuu wa Gereza Liwale 0737877682  
139 Mkuu wa Gereza Kingurungundwa 0737877683  
140 Mkuu wa Magereza wa Mkoa wa Pwani 0737877684 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
141 Afisa Mnadhimu wa Magereza (M) Pwani 0737877685  
142 Mkuu wa Gereza Ubena 0737877686  
143 Mkuu wa Gereza Kigongoni 0737877687  
144 Mkuu wa Gereza Utete 0737877688  
145 Mkuu wa Gereza Kibiti 0737877689  
146 Mkuu wa Gereza Mkuza 0737877690  
147 Mkuu wa Gereza Kilombero 0737877691  
148 Mkuu wa Magereza wa Mkoa wa Songwe 0737877692 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
149 Afisa Mnadhimu wa Magereza (M) Songwe 0737877693  
150 Mkuu wa Gereza Ngwala 0737877694  
151 Mkuu wa Kambi Mkwajuni 0737877695  
152 Mkuu wa Gereza Ileje 0737877696  
153 Mkuu wa Gereza Mbozi 0737877697  
154 Mkuu wa Magereza wa Mkoa wa Shinyanga 0737877698 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
155 Afisa Mnadhimu wa Magereza (M) Shinyanga 0737877699  
156 Mkuu wa Gereza Shinyanga 0737877700  
157 Mkuu wa Gereza Kahama 0737877701  
158 Mkuu wa Magereza wa Mkoa wa Njombe 0737877702 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
159 Afisa Mnadhimu wa Magereza (M) Njombe 0737877703  
160 Mkuu wa Gereza Njombe 0737877704  
161 Mkuu wa Gereza Ludewa 0737877705  
162 Mkuu wa Gereza Makete 0737877706  
163 Mkuu wa Magereza wa Mkoa wa Singida 0737877707 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
164 Afisa Mnadhimu wa Magereza (M) Singida 0737877708  
165 Mkuu wa Gereza Singida 0737877709  
166 Mkuu wa Gereza Manyoni 0737877710  
167 Mkuu wa Gereza Kiomboi 0737877711  
168 Mkuu wa Gereza Ushora 0737877712  
169 Mkuu wa Magereza wa Mkoa wa Rukwa 0737877713 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
170 Afisa Mnadhimu wa Magereza (M) Rukwa 0737877714  
171 Mkuu wa Gereza Mollo 0737877715  
172 Mkuu wa Gereza Mahabusu Sumbawanga 0737877716  
173 Mkuu wa Gereza Kitete 0737877717  
174 Mkuu wa Magereza wa Mkoa wa Iringa 0737877718 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
175 Afisa Mnadhimu wa Magereza (M) Iringa 0737877719  
176 Mkuu wa Gereza Iringa 0737877720  
177 Mkuu wa Gereza Isupilo 0737877721  
178 Mkuu wa Gereza Pawaga 0737877722  
179 Mkuu wa Gereza Mgagao 0737877723  
180 Mkuu wa Magereza wa Mkoa wa Dar-es-salaam 0737877724 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
181 Afisa Mnadhimu wa Magereza (M) Dar-es-salaam 0737877725  
182 Mkuu wa Gereza Kuu Ukonga 0737877726 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
183 Mkuu wa Gereza Keko 0737877727 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
184 Mkuu wa Gereza Segerea 0737877728 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
185 Mkuu wa Gereza Wazohill 0737877729  
186 Mkuu wa Kiwanda Ukonga 0737877730  
187 Mkuu wa Magereza wa Mkoa wa Kilimanjaro 0737877731 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
188 Afisa Mnadhimu wa Magereza (M) Kilimanjaro 0737877732  
189 Mkuu wa Gereza Karanga 0737877733 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
190 Mkuu wa Gereza Same 0737877734  
191 Mkuu wa Gereza Mwanga 0737877735  
192 Mkuu wa Gereza Rombo 0737877736  
193 Mkuu wa Magereza wa Mkoa wa Kigoma 0737877737 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
194 Afisa Mnadhimu wa Magereza (M) Kigoma 0737877738  
195 Mkuu wa Gereza Bangwe 0737877739  
196 Mkuu wa Gereza Kasulu 0737877740  
197 Mkuu wa Gereza Kibondo 0737877741  
198 Mkuu wa Gereza Ilagala 0737877742  
199 Mkuu wa Gereza Kwitanga 0737877743  
200 Mkuu wa Magereza wa Mkoa wa Mwanza 0737877744 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
201 Afisa Mnadhimu wa Magereza (M) Mwanza 0737877745  
202 Mkuu wa Gereza Kuu Butimba 0737877746 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
203 Mkuu wa Gereza Ukerewe 0737877747  
204 Mkuu wa Gereza Ngudu 0737877748  
205 Mkuu wa Gereza Kasungamile 0737877749  
206 Mkuu wa Gereza Magu 0737877750  
207 Mkuu wa Magereza wa Mkoa wa Simiyu 0737877751 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
208 Afisa Mnadhimu wa Magereza (M) Simiyu 0737877752  
209 Mkuu wa Gereza Malya 0737877753  
210 Mkuu wa Gereza Maswa 0737877754  
211 Mkuu wa Gereza Bariadi 0737877755  
212 Mkuu wa Gereza Matongo 0737877756  
213 Mkuu wa Gereza Meatu 0737877757  
214 Mkuu wa Magereza Mkoa wa Manyara 0738150520 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
215 Afisa Mnadhimu wa Magereza (M) Manyara 0738150521  
216 Mkuu wa Gereza Kiteto 0738150522  
217 Mkuu wa Gereza Mbulu 0738150523  
218 Mkuu wa Gereza Babati 0738150524  
219 Mkuu wa Chuo Kiwira Mbeya 0738150700 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.